asdfasdf Magyar-angol szótár - fordítás - szolga angolul
Angol-magyar szótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Latin szótár Olasz szótár

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Megtalálta amit keresett?

Ha igen, kérjük segítse munkánkat, a fordítások értékelésével. Ha megfelelőnek találta a szó fordítását, kattintson a "tetszik" gombra! 

Szolga angolul:

Kiejtés attendant

Kiejtés boots

Kiejtés footman

Kiejtés groom

Kiejtés henchman, henchmen

Kiejtés man-servant, men-servant

Kiejtés man-servant, men-servants

Kiejtés menial

Kiejtés servant

Kiejtés servitor

Kiejtés skip

Kiejtés thrall

Kiejtés walla

Kiejtés wallah

Szolga más idegen nyelveken:

Magyar-német szótár: szolga németül >>>
Latin szótár: szolga latinul >>>
Olasz szótár: szolga olaszul >>>

Keresési javaslatok:

szolgai

szolgai engedelmesség

szolgai módon megalázkodó

szolgai utánzás

szolgai utánzó

szolgál

szolgál (kutya)

szolgál vmire

szolgálat

szolgálataiért megjutalmaz vkit

szolgálatait felajánlja

szolgálatára

szolgálatára áll

szolgálatára áll vkinek

szolgálatára van vkinek

szolgálatba áll

szolgálatba ismét belép

szolgálatba lép vkinél

szolgálatba megy

szolgálatba újból belép

szolgálatba visszalép

szolgálatban

szolgálatban álló

szolgálatban felmerülő munka

szolgálatban levő

szolgálatban van

szolgálatból kilép

szolgálatért megjutalmaz vkit

szolgálati bejárat

szolgálati beosztás jegyzéke

szolgálati bizonyítvány

szolgálati egyenruha

szolgálati ideje alatt

szolgálati revolver

szolgálati úton

szolgálatkész

szolgálatkészség

szolgálaton kívül

szolgálaton kívüli

szolgálatos

szolgálatos százados

szolgálatot busásan megfizet

szolgálatot kamatostul megfizet

szolgálatot teljesít vkinek

szolgálatot teljesítő

szolgálatot tesz

szolgálatot tesz vkinek

szolgálatra alkalmatlannak minősít

szolgálatszegés

szolgálattevő kamarás

szolgalelkű

szolgalelkűen

szolgalelkűség

szolgalmi jog

szolgáló

szolgálólány

szolgalom

szolgáltat

szolgáltat (igazságot)

szolgáltatás

szolgáltatások

szolgaság

szolgaságban tart vkit

a király nem igényli vki szolgálatait

a szolgáló lompos, piszkos nő volt

alapul szolgál vminek

alapul szolgáló elv

alkalmat szolgáltat

alkalmat szolgáltat vmire

amilyen az úr olyan a szolga

amilyen az úr, olyan a szolga

anyagi szolgálat

anyaországbeli szolgálat

apródként szolgál

áramot szolgáltat

árut kiszolgáltató utalvány

asztalnál felszolgál

átjáróul szolgál vhova

átültetésre alkalmas bőr tárolására szolgáló hely

átveszi a szolgálatát vkinek

az idegeim teljesen felmondták a szolgálatot

balzsamként szolgál

bejáratul szolgál vhova

belbiztonsági szolgálat

belföldi szolgálat

belszolgálat

beszolgáltat

beszolgáltatás

beültetésre való szemek tárolására szolgáló hely

bírósági szolga

bizonyítékul szolgál

bizonyságul szolgál

brit katonai szolgálati érdemkereszt

buzgón kiszolgál vkit

buzgón szolgál vkit

cáfoló bizonyítékot szolgáltat

csontok tárolására szolgáló hely

egészségügyi elkülönítő szolgálat

egészségügyi szolgálat

éjszakai szolgálat

elégtételül szolgál

ellenszolgáltatás

ellenszolgáltatás nélkül

ellenszolgáltatás nélküli

ellenszolgáltatásképpen

értékes szolgálatot tesz

ételt felszolgál

felbecsülhetetlen szolgálatot tesz

felmondta a szolgálatot

felszabadított rabszolga

felszolgál

felszolgál vkinek

felszolgálás

felszolgáló szobalány

felvilágosítással szolgál

főbérleti lakás kiszolgálással

szolga

gyanú alapjául szolgáló

gyapjút szolgáltató

gyors önkiszolgáló büfé

gyűjtőkocsi-szolgálat elosztó szerve

gyűjtőkocsi-szolgálat irodája

hadiszolgálatban

haditengerészeti repülőszolgálat

hadtápszolgálat

hajón szolgál

hajózási jelzőberendezések szolgálata

hátramenet céljára szolgáló gépegység

házi szolga

háziszolga

hírszolgálati iroda

hosszú szolgálat

hűbéri szolgálat

igaszságszolgáltatás első tisztviselője (Rómában)

igazságot szolgáltat

igazságot szolgáltató

igazságszolgáltatás

igazságszolgáltatás első tisztviselője (Rómában)

igazságszolgáltatás megtagadása

istállószolga

járulékos szolgáltatás

jászolgát

jelzőszolgálat parancsnoka

jelzőszolgálatos

jelzőszolgálatos matróz

katonai repülőszolgálat

katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadó

katonai szolgálatot teljesít

katonai szolgálatra alkalmas

katonai szolgálatra alkalmatlan

ki van neki szolgáltatva vki

király mellett teljesít szolgálatot

kisegítő szolgálat

kiskereskedelmi szolgáltatás árbevétele

kiszolgál

kiszolgál vkit

kiszolgál vmivel

kiszolgálás

kiszolgálás benne foglaltatik az árakban

kiszolgálás szigorúan érkezési sorrendben

kiszolgálási díj

kiszolgálással együtt

kiszolgáló

kiszolgáló kamra

kiszolgáló személyzet

kiszolgáló üteg

kiszolgált katona

kiszolgáltat

kiszolgáltat vkit vkinek

kiszolgáltatás

kivonja magát az igazságszolgáltatás alól

klikkjének érdekeit szolgáló

koktélt felszolgáló személy

kölcsönbiztosíték céljait szolgáló biztosítás

költői igazságszolgáltatás

kórházi szolga

kötelező katonai szolgálat

kötelező munkaszolgálat

közepes vízszolgáltatás

középkori lovagi szolgálat

közönségszolgálat

közszolgálat

közszolgáltatási vállalat

közszolgáltatások

lábai felmondták a szolgálatot

lecsillapításra szolgáló dolog

légi szolgálatra alkalmatlan

lordok házának összehívására szolgáló irat

löveget kiszolgál

lövészárokban teljesít szolgálatot

magyarázatul szolgál vmire

matrózként szolgál

megnyugtatásra szolgáló eszköz

mentőszolgálat

mezőgazdasági munkaszolgálat

mintaképül szolgáló

műtőszolga

napi szolgálatból elbocsát

néger rabszolgaság

népszerűbb igényeket kiszolgáló

nincs szolgálatban

önkéntes tengerész szolgálattól húzódozó újonc

önkiszolgálás

önkiszolgáló

önkiszolgáló étterem

önkiszolgáló vendéglő

őrszolgálat

őrszolgálatos tiszt

őrszolgálatot beoszt

őrszolgálatot teljesít

őrszolgálatra megy

összekötőkapocsként szolgál

padszolga

pályafenntartó szolgálat

rabszolga

rabszolgahajó

rabszolgai

rabszolgakereskedő

rabszolgamunka

rabszolgaság

rabszolgaság eltörlése

rabszolgaságban tart

rabszolgaszállító hajó

rabszolgatartó

rabszolgatartó államok

rabszolgává tesz

rangidős szolgálatvezető tiszthelyettes

rendészeti szolgálat

repülőtéri jelzőberendezések szolgálata

rossz szolgálat

rossz szolgálatot tesz vkinek

rovarok feltűzésére szolgáló tábla

sírul szolgál

szárazföldi haderőnél szolgáló tiszt

szertári szolgálat

szökevény rabszolga

szökött rabszolga leszármazottja

teljesen kiszolgál vkit

templomszolga

tengerészetnél szolgál

tengerészként szolgál

tengerészszolgálatot teljesít

tengeri szolgálat

tényleges katonai szolgálatban

tényleges szolgálat

tényleges szolgálatban van

teremszolga

térképészeti szolgálat

tisztiszolga

torpedónaszádon szolgáló tengerész

törvényszolga

tovább szolgál

tudomásul szolgál

túlzottan szolgálatkész

újoncozási szolgálat

újságkivágások beragasztására szolgáló könyv

ürügyet szolgáltat vmire

útszolgalom

vevőszolgálat

vevőt kiszolgál

vezetékfenntartó szolgálat

villamosenergia-szolgáltatás

visszaszolgáltatás

vízszolgáltatás

vki kényének kiszolgáltatva

vkinek a szolgálatában

vkinek szolgálatában álló

vmilyen célt szolgál

vminek alapjául szolgáló

vminek szolgálatában álló

vmivel kiszolgál

vonalfenntartó szolgálat

Legutóbbi keresések

feltör az alant idézett szakasz megkaptam a leveled ��©s az aranyos aj��¡nd��©kod serkent cserebogár golyóvá alakul mi valamiben legfontosabb CSÜTÖRTÖK rosszul álló ruha csak isten ítélkezhet. felettem lelemÉnyes Szemérmes serkent, buzdít, ösztönöz vmire ágyúdörgés összeadásjel körülülik ellensúly testápoló feltételezhető gyalogs�gi meghonosodik bérbeadás felibe emelkedik. nagyon jo lesz kötekedik kisimítás szarakodik maradj nyugodtan! hevenyében végez el munkát termékbemutató

Előzmények

szolga